Algemene Voorwaarden

INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN
Snackbar Kruimeltje B.V. gevestigd te Leeuwarden aan Ceresweg 54 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68565992 en BTW nummer NL 857500284B01. Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van Snackbar Kruimeltje welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan. Snackbar Kruimeltje zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen in het opmerkingsveld geplaatst te worden. De contactgegevens van Snackbar Kruimeltje vindt u terug onder het kopje “Routebeschrijving” onder aan de pagina.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Snackbar Kruimeltje persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende
wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er om gegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Snackbar Kruimeltje zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag van €10. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 1 minuut voor sluitingstijd. De bezorgtijden staan vermeld op de website.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te lever en, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
2.5. Een bestelling wijzigen of annuleren dient ten alle tijden telefonisch gedaan te worden.

3. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echt er de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend van Snackbar Kruimeltje. Onder rechten van intellectuele eigendom worden on der meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domein namen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheim en inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen . Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk -of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op eniger lei andere wijze schade te berokken en aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bezorgtijden

Wij staan voor u klaar op:

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 16:30 t/m 20:55
Donderdag         16:30 t/m 20:55
Vrijdag

11:00 t/m 13:30
16:30 t/m 20:55
Zaterdag 16:30 t/m 20:55
Zondag 16:30 t/m 20:55

 

Bel ons op

0683650676

Wij bezorgen alleen in:
Leeuwarden, Tytsjerk, Goutum, Lekkum, Techum, Wiarda, Hempens en teerns en Snakkerburen

Adresgegevens

Ceresweg 54,
8938 BG Leeuwarden

KvK: 68565992
BTW Nummer: 857500284B01